Uppmaning från forskare ”Mät blodtrycket i båda armarna”

Uppmaning från forskare ”Mät blodtrycket i båda armarna”
Mät alltid blodtrycket i båda armarna, är slutsatsen av en brittisk studie. Arkivbild: Ulf Huett

Skillnad i blodtryck mellan höger och vänster arm kan betyda en ökad risk för kärlsjukdom och död. Därför bör blodtrycket mätas i båda armarna, anser brittiska forskare.

31 januari 2012

I en brittisk metastudie analyserades 28 studier. Resultatet visar att en skillnad i systoliskt blodtryck på 10 mm Hg mellan armarna kan vara tecken på hög risk för asymtomatisk perifer kärlsjukdom och att en skillnad på 15 mm Hg kan tyda på en ökad risk för cerebrovaskulär sjukdom.

Forskarna drar slutsatsen att blodtrycket alltid bör mätas i båda armarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida