Uppmärksamhet kan rädda livet på patienter med okänd diagnos

Uppmärksamhet kan rädda livet på patienter med okänd diagnos
Överläkaren och forskaren Elisabet Londos ser sjuksköterskors uppmärksamhet som livsavgörande. Foto: Roger Lundholm

Lewy body demens är en relativt okänd demenssjukdom. Inte sällan är det sjuksköterskor som hjälper läkare att ställa rätt diagnos.

Patienter med Lewy body demens kan misstas för att ha Parkinsons sjukdom. De är mimiklösa, stela och långsamma, och eftersom minnet vanligen är gott misstänker man inte en demenssjukdom. Därför hamnar patienterna ofta fel i sjukvården.

– Skillnaden mellan de båda patientgrupperna är att demens drabbar Parkinsonpatienter först efter några år. Patienter med Lewy body demens får demens och Parkinsonsymtom samtidigt, säger Elisabet Londos, överläkare och forskare vid Lunds universitet, som 2001 disputerade på en avhandling om Lewy body demens.

Kriterierna kom sent

Det är ingen helt ovanlig demenssjukdom, studier visar att mellan 5 och 22 procent av patienter vid minnesmottagningar har Lewy body demens. Åtta av tio är män. Men de kliniska kriterierna kom inte förrän 1996 och läkare som tagit sin examen tidigare än vid millenniumskiftet har ofta inte ens hört talas om diagnosen under sin utbildning, enligt Elisabet Londos.

– Sjuksköterskor ser mer av patienters beteende och deras uppmärksamhet kan betyda mycket för patienternas hälsa. Den kan till och med vara livsavgörande.

Farligt med fel läkemedel

 Att missa vilken sjukdom det handlar om och bara behandla symtomen kan vara farligt för patienter med Lewy body demens.

– Inte nog med att de inte tål vanliga neuroleptika – sådan behandling kan till och med vara livshotande, säger Elisabet Londos.

Samtidigt som fel medicinering kan vara ödesdigert är det en patientgrupp som svarar bra på rätt medicin. Rätt för dem är de kolinesterashämmare (vanligast Exelon) och memantin, som används vid Alzheimers sjukdom.

Läs mer om demens i Vårdfokus tema.

Symtom vid Lewy body demens

  • Synhallucinationer.
  • Svårt att bedöma avstånd.
  • Minnesstörningar – men inte så framträdande.
  • Långsam tankeförmåga.
  • Störd sömn – ropar och fäktar under drömsömnen flera år innan andra symtom visar sig.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida