Uppsala: Nya vårdplatser ska avlasta akuten

Uppsala: Nya vårdplatser ska avlasta akuten
Det blir fler akutvårdplatser på Akademiska sjukhuset i Uppsala till hösten. Foto: Ted Fahn

En ny medicinsk akutvårdsavdelning med 19 vårdplatser öppnar i höst på Akademiska sjukhuset. Närmare nio miljoner kronor satsas också på en omorganisation.

Akutverksamheten i Uppsala har länge haft stora problem med brist på vårdplatser, långa väntetider och läkarbrist. Under sommaren saknas det både läkare och sjuksköterskor.

I april slog sjuksköterskorna larm i ett brev till ledningen där de skrev att de får lösa problem som egentligen inte ligger inom deras ansvarsområden och krävde att ledningen skulle göra något för att lösa den besvärliga situationen.

Trycket på akuten har ökat det senaste året, vilket har lett till att det inte har funnits tillräckligt med vårdplatser utan patienter har utlokaliserats till avdelningar där de egentligen inte hör hemma. Det har lett till förlängda vårdtider och försämrad arbetsmiljö för personalen.

En ny observationsenhet

Samtidigt med den nya akutvårdsavdelningen skapas nu fler interimärvårdplatser och en ny observationsenhet. 8,7 miljoner kronor satsas också på en omorganisation. Målet är att inga patienter ska behöva utlokaliseras och att väntetiderna kortas till maximalt fyra timmar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida