Urinkateter kan dras efter tre timmar

Urinkateter och tamponad kan tas ut tre timmar efter operation för framfall om patienten noga övervakas, enligt danska forskare. De lottade 140 kvinnor med framfall till en grupp som fick urinkatetern och tamponaden uttagna tre timmar efter avslutad operation och en som fick dem uttagna följande dag. Inga skillnader fanns mellan grupperna i antal komplikationer förutom något fler infektioner i 24-timmarsgruppen. Men skillnaden var inte statistiskt säkerställd.

Forskarna påpekar att kateter och tampo-nad medför obehag och försenar mobiliseringen efter operation. Därför är tidig borttagning en fördel för patienterna. Men noggrann övervakning krävs för att upptäcka eventuella problem, till exempel med tömning av blåsan.

Överläkare Eva Dahlgren vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg säger att det alltid är en strävan att avlägsna tamponader – när de måste anbringas – och slangar så fort som möjligt. Vid ryggbedövning tar det dock längre tid innan blåsans motorik fungerar. Då brukar katetern behållas till nästa morgon.
Hon konstaterar att artikeln bekräftar rådande praxis.
Källa: Acta Obstetricia et Gynecologica 2007;86:1122-1125.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida