Utandningsprov för astmapatienter bra metod i primärvården

Utandningsprov för astmapatienter bra metod i primärvården
Att mäta utandningsluften hos patienter med astma ger patienten bättre behandling. Arkivbild: Mostphotos

Genom att mäta kväveoxidhalten i utandningsluften hos personer med allergisk astma går det att snabbt avgöra om luftvägarna är inflammerade, visar studier.

Det är första gången en studie görs i primärvården för att utvärdera nyttan av att styra den antiinflammatoriska behandlingen med FENO.

– Resultaten är lovande och talar för att vi borde använda oss av denna metod i primärvården, säger Jörgen Syk, distriktsläkare på Runby vårdcentral och knuten till Centrum för allmänmedicin vid Karolinska institutet.

Drygt 180 patienter från 18 till 64 år har ingått i en studie där behandlingen av hälften av patienterna styrdes genom att mäta kväveoxidhalten i utandningsluften med FENO, fraction of exhaled nitric oxide. Den andra patientgruppen behandlades på traditionellt sätt.

Mindre symtom

Deltagarna följdes vid fem besök under ett år. Resultatet visade att de som behandlades utifrån FENO hade mindre symtom av sin astma, som andfåddhet och pip i bröstet. De hade också färre försämringsperioder än de som fick traditionell behandling.

Medelförbrukningen av inhalerat kortison eller luftrörsvidgande läkemedel ökade inte. Effekten uppnåddes genom att patienter med lågt FENO fick lägre doser och de med förhöjt värde fick högre doser.

Resultaten presenteras i Jörgen Syks avhandling Treatment of atopic asthma in primary health care guided by exhaled nitric oxide measurement.

Fakta

  • Omkring åtta procent av svenskarna beräknas ha astma och majoriteten behandlas inom primärvården.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida