Välutbildade extravak?

För två år sedan beslutade Östersunds kommun att samtliga sjuksköterskor och undersköterskor som är extravak hos döende patienter ska ha en särskild utbildning i palliativ vård. Nu är de 70 extravaken utbildade i värdegrund, bemötande och att vårda på boenden eller i hemmet, personlig omvårdnad samt symtom och förståelse om vad som händer i den döendes kropp den sista tiden. Utbildningen avslutas med att personal från en begravningsbyrå informerar om sitt arbete efter dödsfallet.

2 januari 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida