Väntetiden på ambulans ökar i många kommuner

Väntetiden på ambulans ökar i många kommuner
Väntetiden på ambulans skiljer sig stort mellan landets kommuner – från 7,4 minuter i Tranås till 30,3 minuter i Bjurholm. Arkivbild: Colourbox

I 40 procent av landets kommuner får patienter vänta allt längre på ambulans vid prio 1-larm. Väntetiden skiljer dessutom stort mellan olika orter, hela 23 minuter mellan den snabbaste och långsammaste kommunen. Det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden.

7 september 2012

Kortast mediantid har Tranås med 7,4 minuter. I Bjurholm är väntetiden mer än fyra gånger så lång, 30,3 minuter, från att ett larm med högsta prioritet når larmcentralen till att ambulansen är på plats.

Hjärt-Lungfonden har baserat sin sammanställning på uppgifter från Sveriges kommuner och landsting och SOS Alarm.

Sammanställningen visar att medianväntetiden har ökat i 118 av landets 290 kommuner på ett år. I 20 kommuner har väntetiden minskat.

Enligt Hjärt-Lungfonden minskar chansen att överleva vid ett plötsligt hjärtstopp med tio procent för varje minut som går utan insatser.

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp och av dem överlever bara 500.

– Med kortare väntetid på ambulans skulle ännu fler liv kunna räddas, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fotnot: Mediantid är den tid som ligger i mitten av ett spann. Det innebär att det finns lika många tal som är större än och mindre än medianen.

Medianväntetid i minuter

Snabbaste kommunerna

  1. Tranås: 7,4
  2. Kristinehamn: 7,7
  3. Fagersta: 7,9
  4. Köping: 8,0
  5. Karlskoga: 8,1

Långsammaste kommuner

  1. Bjurholm: 30,3
  2. Pajala: 28,9
  3. Ydre: 27,6
  4. Eda: 26,1
  5. Färgelanda: 25,8
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida