Var femte diabetesdiagnos är ofullständig

I ett av fem fall går det inte att med säkerhet avgöra vilket slags diabetes en patient har. Det visar en ny kartläggning av diabetes i den skånska befolkningen.??

Att så många som en av fem inte får en konkret diagnos är klart otillfredsställande, anser Mozhgan Dorkhan, diabetesläkare och projektledare för undersökningen Andis, Alla nya diabetiker i Skåne.

En annan lärdom är att blandformen Lada (den är autoimmun som typ 1-diabetes, men debuterar senare i livet, som typ 2) är mycket vanligare än typ 1-diabetes. Sju procent av de medverkande i Andis har Lada, medan tre procent har typ 1-diabetes.

— Ändå vet vi inte vilken behandling som är bäst vid Lada. Ovissheten gör att vi kanske förlorar dyrbar tid för att förebygga komplikationer, kommenterar Mozhgan Dorkhan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida