Var femte diabetesdiagnos ofullständig

I ett av fem fall går det inte att med säkerhet avgöra vilket slags diabetes en patient har. Det visar en ny kartläggning av diabetes i den skånska befolkningen.

5 december 2011

Diabetes verkar vara mer komplext än forskarna tror. Det visar undersökningen Andis – Alla nya diabetiker i Skåne.

Enligt Lunds universitet har två stora lärdomar redan dragits av undersökningen. Det första är att blandformen Lada – den är autoimmun som typ 1-diabetes, men debuterar senare i livet, som typ 2 – är mycket vanligare än typ 1-diabetes. Sju procent av de medverkande i Andis har Lada, medan tre procent har typ 1-diabetes.

Ovisshet tappar tid
– Ändå vet vi inte vilken behandling som är bäst vid Lada. Ovissheten gör att vi kanske förlorar dyrbar tid för att förebygga komplikationer, kommenterar Mozhgan Dorkhan, diabetesläkare och projektledare för Andis.

Lada observerades första gången för ungefär två decennier sedan.

En andra lärdom är att det i vart femte fall inte går att säkert avgöra viket slags diabetes en ny patient har.

Otillfredsställande med okunskap

– Det är klart otillfredsställande att så många inte får en konkret diagnos och att vi inte vet hur vi bäst ska behandla, säger Mozhgan Dorkhan.

Andis samlar alla nya insjuknade i Skåne oavsett ålder. Därmed kopplar undersökningen ett grepp om hela befolkningen, vilket aldrig gjorts förr. Syftet är att dissekera diabetes olika former och spridning och identifiera undergrupper och blandformer av sjukdomen och följa sjukdomsförloppet i de olika grupperna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida