Vård i ett huj

I Göteborg används motorcyklar vid större evenemang för att snabbt nå fram med vård. Ensam på plats är det medicinska ansvaret stort.

Att köra en mc-ambulans kräver en speciell kompetens, inte minst medicinskt.

— Man har ett större ansvar medicinskt, gör fler bedömningar och ger läkemedel oftare än i vanlig ambulans. Det handlar om att lita till sin kunskap, säger ambulanssjuksköterskan Petter Sparringsjö.

Ansvarige läkaren på Sahlgrenska universitetssjukhuset har delegerat det medicinska ansvaret, och ska se till att mc-ambulansförarna är medicinskt uppdaterade.

— Vi har fått ett stort förtroende, men det är utvecklande yrkesmässigt. Under dagtid och när det är ljust rullar man själv. Det kräver hela tiden egna bedömningar, säger kollegan Mikael Laxrot, som kört mc-ambulans i sex år.

Petter Sparringsjö menar att ensamarbetet också gör att man kan känna sig ganska utlämnad och utsatt. Folk kan ha åsikter om vården, att inte en ambulansbil tillkallas och även hot kan förekomma. Men precis som i vanlig ambulans så ska de vid hotfulla situationer åka från platsen och tillkalla polis.

De flesta insatserna via mc-ambulans handlar om ortopediska problem och behov av smärtlindring, men också hjärtsjukvård och hjärt-lungräddning. Mycket handlar om att göra en första bedömning. Parallellt med att mc-ambulansen larmas tillkallas även den vanliga ambulansen. Triagesystemet som används är Metts.

— Vi är där och gör den första bedömningen. Det är inte alltid så allvarligt som det låter, och kanske inte nödvändigt att åka in till sjukhuset.

— Genom att vi snabbt är på plats underlättar vi för våra kolleger och friställer den ordinarie ambulansen till andra uppdrag. Vi bidrar till att landstingets resurser kan användas effektivare, menar Petter Sparringsjö.

När de är ute på uppdrag är det pappersjournaler som gäller. Väl tillbaka på sjukhuset skrivs journalerna klara, och medicinväskorna fylls på.

 

Tät trafik? Då kan
vanlig cykel vara lösningen

I trafikintensiva London kan akutvård nå fram på nolltid — med cykelambulans.

En ung flicka ser inte att bussen just ska svänga ut och blir påkörd, på Oxford street mitt i centrum. Den olyckliga busschauffören larmar och nästan genast kommer en Cycle responder, en cykelambulans som utan vidare kan ta sig fram på trånga gator, gångvägar och i shoppingcenter.

Det här hände mitt framför ögonen på mig när jag åkte med nämnda buss. I det här fallet verkade olyckan ha gått ganska bra. Flickan fick en första koll och hjälp så att hon kunde sätta sig vid trottoaren och invänta en vanlig ambulans.

I centrala London finns tio cykelambulanser. De är i gång alla dagar året runt klockan 7—23. Även på flygplatsen Heathrow används cykelambulanser. Den medicinska utrustningen består bland annat av syrgas, defibrillator, astma- och allergimedicin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida