Vård i livets slut innebär också att avstå från vårdåtgärder

När vårdpersonal med egna ord beskriver sitt arbete med personer i livets slut, handlar det mycket om att vårda kroppen. Men också om att avstå.

15 februari 2012

Svenska forskare inom palliativ vård har deltagit i ett internationellt projekt, OPCARE9, som bland annat handlar om vad vårdpersonal gör, förutom att ge läkemedel, de sista dagarna i en patients liv. Frågan ställdes till personal i palliativ hemsjukvård, slutenvård/hospice och palliativa rådgivningsteam.

De uppmanades att spontant berätta vad de konkret gör, med ett beskrivande vardagsspråk, och att sedan skriva upp allt på en lista centralt placerad på vårdenheten. Resultatet visar att mycket handlar om kroppsvård och beröring, en trygg, estetisk och behaglig miljö samt ritualer kring döende och död.

Vård är också att avstå

Studien visar att palliativ vård också innebär att avstå från handlingar.

– Vid döendet kanske inte det viktigaste är att vända patienten eller lägga om sår, utan att avstå om patienten inte verkar ha besvär, inte vara fast i rutiner utan först och främst se till att hon eller han mår så väl som möjligt, säger Olav Lindqvist, sjuksköterska och forskare vid Karolinska institutet i Stockholm, och huvudförfattare till artikeln.

Viktigt med vardagsspråk

När forskarna analyserade data använde de inte den vanliga metoden i forskning, där man ofta kategoriserar personalens beskrivningar om vad de gör. Tvärtom har forskarna varit noga med att använda de intervjuades egna beskrivande vardagsspråk.

– Vi ville inte att nyanser skulle gå förlorade. I stället för att krympa data för att de skulle passa in i förutbestämda fack, som är det gängse sättet att bearbeta data, behöll vi de uttryck som de intervjuade själva använde, berättar Olav Lindqvist.

I studien ingick sexton palliativa vårdenheter i nio länder.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida