Värdet oklart av bildteknik vid prostatacancer

Värdet oklart av bildteknik vid prostatacancer
Det behövs mer forskning för att utröna nyttan med bildteknik vid diagnosticering och behandling av prostatacancer. Arkivbild: tt

Bildteknik för utredning av cancerns utbredning kräver dessutom resurser som kan tränga ut andra grupper av patienter.

Prostatacancer är en vanlig sjukdom och många landsting använder en avancerad bildteknik när sjukdomen utreds för att få en tydligare bild av hur cancerns spridit sig, och i vilket stadium cancern är. Men nu visar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, i en rapport att det fortfarande är oklart om vården kan lita på bilderna som underlag för behandling.

Efterlyser forskning 

Det går heller inte att avgöra om undersökningen är kostnadseffektiv, samtidigt som bildtekniken kräver resurser som riskerar att tränga undan andra grupper av patienter, visar rapporten från SBU.

Författarna konstaterar att det behövs mer forskning kring diagnosmetoderna och påpekar också att det är viktigt att både läkare och patient känner till att nyttan med diagnosmetoderna hittills inte är fastställd.

 9 000 fall per år

I rapporten utvärderas bilddiagnostiska metoder med magnetkamera, MRT, positronkamera, PET, och positronkamera med datortomografi, PET/DT.

Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige med 2 400 avlidna 2012. Varje år upptäcks omkring 9 000 nya fall.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida