Vårdförbundet ger sig i tvist om passbyte under ambulansuttryckning

Vårdförbundet ger sig i tvist om passbyte under ambulansuttryckning
Ambulanssjuksköterskorna i Halland bytte pass mitt under pågående uttryckning. Nu kan de få en disciplinpåföljd av arbetsgivaren. Foto: Colourbox

Mitt under en uttryckning körde ambulanssjuksköterskor i Halland in till stationen för avlösning eftersom deras arbetspass var slut. Efter en tvisteförhandling mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting och Vårdförbundet riskerar de nu att bli varnade.

Efter det inträffade, som skedde vid tre akututryckningar under 2011, har Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, suttit i centrala förhandlingar. Anledningen är att regionen velat dela ut en skriftlig varning till sjuksköterskorna eftersom de anser det vara självklart att inte byta pass under en pågående uttryckning.

Problemet är att det inte har funnits några skrivna regler kring så kallande flygande byten. Och enligt en av ambulanssjuksköterskorna tog avlösningen ”Endast någon minut”.

På grund av detta har Vårdförbundet motsatt sig arbetsgivarens skriftliga varning, fram till nu. Efter tvisteförhandlingarna har facket gått med på att släppa sitt tolkningsföreträde.

Nu ligger beslutet på om någon varning ska utdelas hos Anders Westberg, förvaltningschef för ambulanssjukvården i region Halland.

– Jag ser ytterst allvarligt på medarbetarnas agerande. Men innan jag fattar något beslut kommer jag att ha en dialog med SKL:s avdelning för arbetsgivarfrågor, säger han till Hallandsposten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida