Värdig vård

Döden i ett socialt, kulturellt och religiöst perspektivIngela Olsson, Antoon Geels och Pär KideMoris förlag 2008 Beställs på kulturkompetens@hotmail.comISBN 978-91-633-2376-8

3 oktober 2008

Olika religioner, kulturer och livsstilar gör att vi människor har olika syn på både livet och döden. Vi ser olika på vården av den döende och hur begravningen ska gå till. Även sörjandet skiljer sig åt beroende på vilken religion eller kultur som gäller. Författarna, en som har arbetat med invandrare i 30 år, en fil dr och en sjuksköterska, vill med denna bok upplysa om och skapa förståelse för olikheterna, till exempel synen på medicinering av den döende eller hur den dödes kropp tas om hand.

Här ges praktiska råd för en bättre och värdigare vård av den döende samt hur förståelse för de anhörigas önskemål och ritualer kan ges utrymme.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida