Vårdrelaterade infektioner ökar igen

Sedan landstingen på initiativ av SKL, Sveriges kommuner och landsting, på allvar började mäta förekomsten av vårdrelaterade infektioner på de svenska sjukhusen har andelen drabbade patienter minskat. Men jämfört med i höstas har andelen smittade ökat.

– Vårdpersonalen gör ett fantastiskt jobb men vi vet att satsningar av en sådan här karaktär, där det gäller att förändra arbetssätt, rutiner och beteenden tar tid. Det är ett långsiktigt arbete som pågår och utmaningen är därför att vara uthållig och inte ge upp, säger SKL:s vd Håkan Sörman i ett pressmeddelande.

Sedan 2008 mäts varje halvår hur stor andel av de inneliggande patienterna som är smittade med vårdrelaterade infektioner. Våren 2008 var det 11,3 procent. Hösten 2009 hade det sjunkit till 8,9 procent för att vid den senaste mätningen åter ha stigit något, till 9,6 procent.

Grafik: SKL
Vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård sedan våren 2008.
Grafik: SKL

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida