Världstuberkulosdagen: WHO varnar för ökning av multiresistent tbc

Världstuberkulosdagen: WHO varnar för ökning av multiresistent tbc
Röntgenbild av lungorna för att utesluta tuberkulos. Arkivbild: Mostphotos

Inför Tuberkulosdagen den 24 mars vill Världshälsoorganisationen, WHO, göra världen uppmärksam på sjukdomens spridning. De senaste åren har antalet nya fall minskat inom Europa, men samtidigt ökar den multiresistenta tuberkulosen.

20 mars 2012

För att uppmärksamma Världstuberkulosdagen offentliggör WHO och EU-organet European centre for disease prevention and control, ECDC, en ny rapport över sjukdomens utveckling i Europa. För första gången ges en översiktlig bild av bekämpningen av tuberkulos.

Statistiken från 2010 visar att antalet som har insjuknat inom WHO:s europeiska region har minskat med 2,6 procent jämfört med 2009. Siffran bekräftar tidigare rapporter som har visat att antalet rapporterade tuberkulosfall har minskat de senaste fem åren.

Multiresistent tuberkulos ökar

Men det allvarliga med sjukdomens spridning i Europa är att den multiresistenta tuberkulosen samtidigt ökar. Ökningen innebär ett stort hot mot försöken att utrota sjukdomen och påminner om vikten av tidig upptäckt och effektiv behandling.

– Sprutnarkomaner, hemlösa och migranter är särskilt utsatta grupper. Därför måste vi utbyta effektiva behandlingsmetoder länder emellan. Om vi inte når dessa grupper är risken stor att tuberkulos i allmänhet och den multiresistenta i synnerhet ökar igen, säger Marc Sprenger, chef på ECDC.

Femårig åtgärdsplan

WHO:s europeiska region har påbörjat ett specialprojekt för att förhindra och bekämpa multiresistent tuberkulos. En femårig åtgärdsplan har utvecklats och godkänts av samtliga 53 länder i regionen. Målet är att stoppa spridningen genom samarbete kring effektiv prevention, diagnosmetoder och behandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida