Vems rättigheter kommer först – dina egna eller patientens?

Vems rättigheter kommer först – dina egna eller patientens?
Anders Bremer är specialistutbildad ambulanssjuksköterska. Foto: Jan-Erik Andersson

Frågan har ställts till ambulanspersonal i både Spanien och Sverige och svaren skiljer sig åt.

Hur skiljer sig de personliga värderingarna mellan ambulanspersonal i Sverige och Spanien? Frågan har undersökts i en pilotstudie vid Högskolan i Borås.

Ett av resultaten är att svensk ambulanspersonal i större utsträckning än den spanska betonar moraliska rättigheter.

Betonar de egna rättigheterna

I Sverige läggs större fokus på organisationen, relationen till arbetskollegerna och till ledarskapet. Den svenska ambulanspersonalen betonar i högre grad än de spanska de egna rättigheterna som anställda.

Den spanska personalen prioriterar i högre grad det sociala rättviseperspektivet. De har de svaga och utsatta i fokus, på ett annat sätt än den svenska ambulanspersonalen.

De svagas rätt till vård

Ambulanssjuksköterskan Anders Bremer vid Högskolan i Borås har stått för den svenska delen av studien. På torsdag den 5 mars ska han presentera resultaten på det prehospitala forskningssymposium som varje år hålls på Högskolan i Borås.

Han menar att den långa tradition som funnits i Sverige av att betona de svagas rätt till vård utifrån behov möjligen kanske inte är lika självklar i dag som för bara några decennier sedan.

– Möjligen kan det vara så att vi har sänkt garden lite grand Sverige. Vi tar det för självklart att vi i våra värderingar utgår från det sociala rättviseperspektivet. Men de nya generationerna är kanske inte lika självklart uppmärksamma på just rättviseproblematiken.

Mer studier behövs

Studien ska tas för vad en är, det vill säga en pilotstudie där resultaten presenteras med stora penseldrag. I enkäten har personalen bara haft möjlighet att välja ett påstående av två möjliga.

För att få en mer nyanserad bild av hur ambulanspersonalens personliga värderingar påverkar vården behövs dock fler och mer djuplodade studier, påpekar Anders Bremer.

Fakta Pilotstudien

  • I Sverige deltog 26 ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare.
  • I Spanien deltog 20 ambulanssjuksköterskor, ambulanssjukvårdare och läkare.
  • Studien har letts av av ambulanssjuksköterskan Anders Bremer vid Högskolan i Borås i samarbete med María Jiménez Herrera, docent vid Universidad Rovira i Virgili i Spanien.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida