Viktigt avsked. Låt barnen se sitt dödfödda syskon

Att ett barn dör innan det ens har fötts är svårt att förstå för alla i familjen. För syskonen kan sorgen återkomma långt senare.??

7 september 2011

Delaktighet Syskon till ett barn som dör redan i moderlivet har inte hunnit lära känna sitt väntade syskon, men det har ändå kommit att betyda något för dem. När barnet föds dött förlorar syskonen också det som det innebär att bli storebror eller storasyster. Sjuksköterskan och doktoranden Pernilla Avelin har frågat föräldrar till barn som har fötts döda vilka råd de vill ge till andra föräldrar i samma situation. Kärnan i deras svar är att göra syskonen delaktiga i avskedet och att låta dem få uppleva sitt syskon — utifrån sina förutsättningar, som ålder och mognad. Att ha varit med och träffat sitt döda syskon upplevdes som positivt, berättar Pernilla Avelin. Hon drar slutsatsen att det är viktigt att syskonen känner sig delaktiga, bland annat genom att man tillsammans pratar om det döda barnet, gärna också med andra nära släktingar som mor- och farföräldrar.

— Det är viktigt att få en bild av sitt barn, syskon, barnbarn.?När barnen ska träffa sitt döda syskon är det viktigt att förbereda dem på hur det kommer att se ut, att det kan vara kallt och kanske blåaktigt. Ibland kan huden ha hunnit bli lite upplöst. Om barnet är mycket förändrat är det bra om man sveper in det i en filt och bara ser det en gång, eftersom förändringen går ganska fort.

Det kan vara svårt för syskonen att få utrymme att sörja eftersom föräldrarna är inne i sin egen sorg. Då kan det vara betydelsefullt att fler i släkten också har varit med och sett det lilla barnet, det innebär bekräftelse och stöd i sorgen. Det gör också minnen; ta därför bilder av barnet och prata om det, men anpassat till syskonens ålder och mognad, råder Pernilla Avelin. För syskonen kan sorgen återkomma långt senare, kanske i en annan mognadsfas, och då behöva bearbetas igen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida