Viktigt stärka allvarligt sjuka patienters livslust och kämpavilja

Patienter som har varit allvarligt sjuka och vårdats på IVA berättar att tillvaron var en kamp mellan att kämpa och att ge upp. Och att om de gav upp skulle det ha inneburit att de inte överlevde.

Det är en del av resultatet i Ingrid Wåhlins avhandling, som hon berättar om i dag när vårdtåget stannar i Kalmar. Hon har i sina studier frågat patienter, anhöriga och personal på intensivvårdsavdelningar vad som ger dem styrka.

Eftersom de patienter som vårdas på IVA är svårt sjuka och ofta inte är vid medvetande är det en grannlaga uppgift för vårdpersonalen att ta reda på vad som är viktigt för den enskilde patienten. Det kräver en förmåga att känna in hur individen vill ha det och att också ta hjälp av anhöriga. Trygghet är grunden, även när patienten inte tycks vara vid medvetande.

Negativt måste följas av positivt

– Många hör och är medvetna om omgivningen även om vi inte ser det. Det måste alltid finnas någon nära som de kan lita på, anhöriga eller personal, säger Ingrid Wåhlin.

Information är viktig, men den måste vara kort och tydlig eftersom svårt sjuka inte orkar fråga och ta till sig utförliga beskrivningar. Är beskeden negativa måste de följas av något positivt, betonar Ingrid Wåhlin, som att ”den här behandlingen gav inte det resultat vi hade hoppats på, men vi ska konsultera en annan specialist om hur vi ska gå vidare”.

– Patienterna beskrev tiden när de var som svårast sjuka som en balansgång mellan att kämpa och ge upp, och att de trodde att det var kört om de inte fortsatte att kämpa. Små saker avgjorde om de skulle orka vidare eller inte. Det kunde vara att anhöriga fanns där och sa ”det är klart att du orkar, hunden väntar ju därhemma”, berättar Ingrid Wåhlin.

Svårt att alltid vara övervakad

Atmosfären var det som de anhöriga upplevde som allra viktigast – att de alltid kände sig välkomna.

– För att nå dit måste det finnas både en genuin vilja och empati från personalens sida, säger Ingrid Wåhlin. För anhörigas och patienternas trygghet och säkerhet måste vården också hålla en tekniskt och medicinskt hög nivå och skicklighet.

För personalen kunde det kännas svårt att alltid vara övervakad i sitt jobb. De upplevde också att anhöriga inte alltid är ett stöd för patienten.

– Då måste de få hjälp för att vara det. Personalen kan säga till den anhörige att patienten nog behöver vila nu, men att det går bra att bara sitta hos honom eller henne, säger Ingrid Wåhlin.

Känna in anhörigas behov

Arbetet innebär krav på personalen att kunna känna in varje anhörigs behov av till exempel närhet respektive distans – vilket kan vara svårt. En del uppskattar att få en klapp eller en kram medan andra inte vill ha det.

Grunden för en varm och öppen atmosfär, som är så betydelsefullt för alla på IVA, är goda relationer, ”så det måste vi jobba med”, säger sjuksköterskan Ingrid Wåhlin.

Ingrid Wåhlin är vårdchef på Länssjukhusets i Kalmar intensivvårdsavdelning. Hon lade fram sin avhandling The circle of strenght and  power 2009.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida