Vill ha ambulans istället för helikopter

Vill ha ambulans istället för helikopter
Satsa på ambulans i Värmland, tycker tre anestesisjuksköterskor i Värmland. Foto: Jonas Nordin

Tre sjuksköterskor i Värmland föreslår att landstinget satsar på ytterligare en ambulans i länet istället för en ambulanshelikopter. Det blir både betydligt billigare och bättre, anser de.

Kostnaden för en läkarbemannad ambulanshelikopter uppskattas till 35 miljoner kronor per år. Men en ambulans som är bemannad dygnet runt med anestesisköterskor skulle bara kosta 5 miljoner.

Det är tre anestesisjuksköterskor på Operation Väst på Centralsjukhuset i Karlstad som har skrivit förslaget till landstingsstyrelsen i Värmland. Daniel Holmberg, Magnus Ericsson och Robert Carlsson vill se ett alternativ till förslaget om ambulanshelikopter i länet och pekar på flera fördelar med en ambulans:

• Man skapar en skräddarsydd resurs för att sköta avancerade transporter mellan sjukhus.
• Man får en akutvårdsresurs som snabbt kan sättas in vid större olyckor.
• Ambulansen är oberoende av dimma och dåligt väder.
• Ambulansen blir en förstärkning av vården av hjärtstoppspatienter.
• Ökad förmåga att omhänderta förlossningar utanför sjukhus.

Ambulansen skulle vara lokaliserad på ambulansstationen i Karlstad och det behövs nio anestesisjuksköterskor för att kunna hålla dygnet runt-bemanning, men de ska också tjänstgöra halva tiden på sin vanliga enhet för att upprätthålla sin kompetens.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida