Vill man veta sin cancerrisk

I Sara-studien ska kvinnor och män få komma till tals om de vill veta sin risk att drabbas. Individuellt utformad screening för bröst- respektive prostatacancer kan bli aktuellt.

I en pilotstudie har Marie Koitsalu frågat 200 kvinnor, varav 61 har svarat, om de vill känna till sin ökade risk och om de därmed är beredda att screenas oftare. En majoritet av dem uppger att de litar på hälso- och sjukvården och kan tänka sig att lämna personlig information och även blod för genetisk undersökning. Nästan alla, 98 procent, kan tänka sig att gå oftare på mammografi om de rekommenderas att göra det, medan 84 procent är beredda att gå mer sällan om de bedöms ha en låg risk att drabbas. Det är intressant eftersom risken ändå inte är noll, tycker Marie Koitsalu, magister i biomedicin, forskare vid Karolinska institutet i Stockholm och sjuksköterskestudent.

I ett samarbete mellan två stora studier, Karma, som är en bröstcancerstudie, och Sthlm2, om mäns risk att få prostatacancer, väcktes frågan om kvinnor och män verkligen vill veta om de har en ökad risk att drabbas eller inte. Pilotstudien blev starten, och nu ska Marie Koitsalu i den betydligt större Sara-studien undersöka om kvinnor och män vill veta om de har en ökad risk för bröst- respektive prostatacancer. Kanske vill de hellre leva utan denna vetskap. ?

Om de som rent statistiskt löper en mindre risk att drabbas är beredda att kontrollera sina bröst med mammografi respektive gå på prostataundersökning mer sällan, ska hon också ta reda på. I dagarna har en enkät gått ut till 5 000 kvinnor och lika många män om huruvida de är beredda att screenas för bröst- respektive prostatacancer.

Resultaten av pilotstudien presenterades på 2011 European multidisciplinary cancer congress som ägde rum i Stockholm i slutet av september.

Det är inte bara forskning som sysselsätter Marie Koitsalu. I samma veva som Sara-studien drog i gång började hon sin tredje termin på sjuksköterskeutbildningen vid Röda korsets högskola. Hur är det möjligt att hinna med både forskning och studier? ?

— Att jag är organiserad, metodisk och lugn är nog en fördel, men att jag brinner för detta projekt är nog avgörande. Det har varit så kul hela vägen och jag hoppas kunna forska i många år framöver.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida