Visade sitt missnöje mot nerläggning av psykiatriplatser

Visade sitt missnöje mot nerläggning av psykiatriplatser
Zarina Izmagiq från Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, var initiativtagare till manifestationen. Här är hon tillsammans med sin vän Åsa Sergel.

Sent i går eftermiddag hölls en manifestation mot beslutet att minska slutenvårdsplatserna inom Malmös psykiatri.

30 januari 2014

Trots det kalla och ogästvänliga vintervädret samlades ett hundratal patienter, anhöriga och personal utanför slutenvårdspsykiatrin i Malmö för att tala om vad det tycker om nerläggningen av avdelning 85.

– När så många vårdplatser försvinner kommer det att drabba patienterna. De riskerar att inte få vård i tid och vi befarar att det kan leda till att självmorden ökar, säger Anna Åberg, sjuksköterska på psykiatriska avdelning 87 som deltog i manifestationen tillsammans med några av sina kollegor.

I morgon stängs avdelningen

Nerläggningen av avdelning 85, med 16 vårdplatser är planerad till i morgon. Dessutom försvinner två psykosplatser från psykosavdelning 87, där Anna Åberg arbetar.

Därefter är det tänkt att beroendecentrum ska ta över 87:ans lokaler, psykospatienterna ska i stället behandlas på en betydligt mindre avdelning än i dag.

– Hur det ska gå vet vi inte. På den nya avdelningen finns bara dubbelrum och psykospatienterna behöver enkelrum. Den arkitekt som tittat på det får ihop som mest nio enkelrum, och då finns det ändå inte tillräckligt med plats för exempelvis samtalsrum, överläkarrum med mera, säger Anna Åberg.

Facken protesterat

Vårdförbundet, Kommunal och Malmös läkarförening har begärt centrala mbl-förhandlingar om nerläggningen. Bland annat krävs att arbetsgivaren först bygger ut öppenvården innan slutenvårdsplatserna stängs.

Ett annat krav som ställts är att det görs en risk- och konsekvensanalys av vad det innebär för arbetsmiljön, med kompletta handlingsplaner. Det man befarar är ökad belastning för personalen och att risken för hot och våld ökar, både inom vuxenpsykiatrin i Malmö som helhet och på den psykiatriska akutmottagningen.

Risken är dock stor att de centrala förhandlingarna slutar i oenighet och då är det arbetsgivarens ursprungliga förslag som gäller.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida