Vissa förlossningsdepressioner visar symtom redan under graviditeten

Post partum depressioner kan delas in i flera undergrupper. Större hänsyn till skillnaderna ger bättre vård och behandling.

Många nyblivna mammor drabbas av post partum depression. I västvärlden räknar man med 10 – 15 procent, men diagnosen är fortfarande kontroversiell.

Nu har en internationell forskargrupp analyserat tidigare insamlade data från mer än 10 000 kvinnor.

Olika undergrupper

De har kommit fram till att diagnosen kan delas in i tre olika undergrupper beroende på tidpunkt för symtomdebut, symtomens svårighetsgrad, eventuell tidigare psykiska besvär, och eventuella medicinska komplikationer under graviditeten eller förlossningen.

– Vi förstår nu att symtom på förlossningsdepression kan debutera under graviditeten. En grundlig anamnes behövs för att fatta lämpliga vård och behandlingsbeslut, säger Samantha Melzer-Brody, chef för det perinatala psykiatriprogrammet på University of North Carolina School of Medicine.

Större risk efter förlossningen

Forskarna fann dock att de kvinnor vars symtom började efter förlossningen löpte särskilt stor risk att drabbas av en mer allvarlig form av förlossningsdepression.

Samantha Melzer-Brody konstaterar att en bättre förståelse för skillnaderna i sjukdomens kliniska presentation har betydelse för tillämpningen av screening, diagnos, behandling, och forskning på perinatala affektiva störningar.

Mer än 25 forskare från 19 kliniker i 7 länder genomförde studien Heterogeneity of postpartum depression: a latent class analysis som är publicerad i The Lancet Psychiatry.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida