Wanja blev årets diabetessköterska

Wanja blev årets diabetessköterska
Wanja Andersson känner sig smickrad över priset. Foto: Karin Cedronius

Hon har varit nominerad två gånger tidigare. Men först i år föll alla bitar på plats. Årets diabetssköterska heter Wanja Andersson.

– Det är en stor ära förstås. Framför allt uppskattar jag att man uppmärksammar vårt arbete i primärvården där vi inte sysslar med så mycket forskning. Jag ser det som att det är mitt kliniska arbete som har premierats, säger Wanja Andersson till Vårdfokus.

Hon fick ta emot priset i samband med att Svensk förening för sjuksköterskor i diabetes, SFSD, nyligen höll sitt årsmöte.

Wanja Andersson arbetar sedan 30 år på Cityhälsan söder i Norrköping. De senaste 23 åren har hon varit diabetessköterska.

Juryns motivering

Årets diabetessjuksköterska är ett föredöme för kåren. I ett mångkulturellt område med olika socioekonomiska förutsättningar har hon med empati, nyfikenhet och stor kunskap utvecklat diabetesvården. Hon har mött varje person med diabetes utifrån hans/hennes förutsättningar. Därtill varit mentor och stöd för mindre erfarna kollegor i teamet. Kort och gott har hon gett begreppet evidensbaserad diabetesvård inom primärvården ett ansikte.

Förutom priset och äran får Wanja Andersson delta i EASD:s, European association for the study of diabetes, vetenskapliga kongress som hålls i Berlin i oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida