Akademiska sjukhuset avtalade bort sekretessregler med TV3

Akademiska sjukhuset avtalade bort gällande sekretessregler i samband med att TV-serien Sjukhuset spelades in på sjukhuset. Justitieombudsmannen är mycket kritisk till sjukhusets agerande. Nu lovar landstinget bättring.

Akademiska sjukhuset i Uppsala får skarp kritik från Justitieombudsmannen JO för att sjukhuset i praktiken avtalat bort gällande sekretessregler i samband med att TV3 spelade in TV-serien Sjukhuset år 2009.

Inget samtycke

Enligt JO är det uppenbart att patienter som medverkar i vissa scener inte kan ha gett sitt samtycke till att bli filmade. Bland annat har det handlat om medvetslösa personer eller barn vars föräldrar inte känt till filminspelningen.

– När vi gick in i det här samarbetet tittade vi noga på sekretessfrågorna, men uppenbarligen anser JO att våra avtal och rutiner inte räckt. Vi kommer att analysera beslutet och dra lärdom av det om det skulle bli aktuellt med nya förfrågningar om TV-medverkan, säger Erik Weiman (M), landstingsstyrelsens ordförande.

Vårdförbundet ovetande

Att inte Vårdförbundet reagerade inför inspelningen av programmet har en enkel förklaring:

– Det var ett beslut som sjukhuset fattade och ingen samverkansfråga. Vi hade ingen möjlighet att påverka, säger Gun-Britt Lindkvist, styrelseledamot i lokala Vårdförbundet i Uppsala län.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida