Äldre uppmanas se över skyddet mot difteri

En kvinna i Västra Götaland har smittats av difteri under en utlandsresa. Nu uppmanar Smittskyddsinstitutet alla äldre att se över sitt vaccinationsskydd inför resor där difteri förekommer.

Kvinnan smittades under en turistresa i ett utomeuropeiskt land. Före avresan hade hon besökt en vaccinationsmottagning, utan att man uppmärksammade att hon saknade grundvaccination. Efter hemkomsten vårdades kvinnan på sjukhus, men hon är nu friskförklarad.

Fallet visar på vikten av att äldre personer ser över sitt vaccinationsskydd inför resor till länder där difteri förekommer, enligt Smittskyddsinstitutet.  Difterivaccination infördes i hela Sverige under 1955, och det är inte ovanligt att personer, framför allt kvinnor som är födda tidigare, saknar skydd mot difteri.

Påfyllnadsdos med difterivaccin rekommenderas inför resa till flertalet länder utanför Europa och Nordamerika till personer som inte vaccinerats mot difteri under de senaste 20 åren. Det är också av vikt att man uppdaterar med grundvaccination eller boosterdos i samband med vaccinrådgivning.

Difteri är ovanligt i västvärlden. Enstaka fall ses i Sverige med flera års mellanrum, de flesta är importfall. År 1984-1985 förekom ett mindre utbrott med difteri Göteborg då 13 personer insjuknade.

Smitta sker oftast via salivkontakt och upphostningar. Sjukdomen ger svalgsymtom och feber och kan även påverka hjärta, nerver och njurar.

Vaccination ger ett effektivt skydd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida