Alternativa metoder – nyskapande eller lågvattenmärken?

Intresset för komplementär och alternativ medicin, kam, ökar. Landsting och högskolor engagerar sig — ibland nyfiket och kritiskt. Ibland aningslöst.??

  • Antroposofi. Vidarkliniken har vårdavtal med fem landsting/regioner och målet är fler. Sjukhuset är beroende av dispenser för många av sina antroposofiska och homeopatiska preparat, däribland mistelpreparatet Iscador mot cancer. ??
  • Tomatismetoden. I nio år erbjöd barn- och ungdomspsykiatrin i Strömstad en metod som bygger på att barn med koncentrationsproblem lyssnar på särskild musik, ofta Mozart. I år lades det ned i brist på vetenskapliga belägg. ??
  • Kraniosakral terapi. På Sahlgrenska finns ett forskningsprojekt på gravida med foglossning. Terapin bygger i korthet på att hjärnan och ryggmärgen utgör ett eget system med cykliska flöden där störningar kan orsaka problem. Dessa störningar påstår man sig kunna känna med händerna och åtgärda med lätta tyck.??
  • Healing touch. Bygger på idén att balansera olika energifält i kroppen genom lätta beröringar med händerna på eller ovanför kroppen. Uppges hjälpa mot allt från posttraumatisk stress till snabbare återhämtning efter cancerbehandling. Den amerikanska sjuksköterskan David Rabinowitsch är flitigt anlitad och har bland annat föreläst på Sahlgrenska akademin 2009 om hur man kan hjälpa patienter genom att påverka deras auror och energifält. Bland annat kan kvinnor i klimakteriet överföra energi till sina äggstockar via händerna.
  • Öronakupunktur. Flera psykiatriska kliniker i olika landsting skickar personalen på kurs i öronakupunktur som behandling mot drogmissbruk. ??

Här är några exempel på fall där vården ligger mycket långt från vetenskap och beprövad erfarenhet:?

  • Elallergi. Tre sjukhus i Örebro köper in baldakiner för att skydda elöverkänsliga. Beslutet fattades av landstingsstyrelsen trots kritik från vården.??
  • Feng shui. Högskolan i Borås tar hjälp av en Feng shui–konsult för att inreda ett patientrum på intensivvårdsavdelningen enligt den kinesiska lärans principer om hur den fysiska omgivningen påverkar livskraften chi.??
  • Aurakameror. 2007 utsågs Tvagengruppen, tvärvetenskapliga arbetsgruppen, vid landstinget Kronoberg till årets förvillare efter att ha arrangerat flera pseudovetenskapliga seminarier med bland annat en förespråkare av aurakameror.??
  • Spökutdrivning. Kalmar kommun anlitade ett medium eftersom personal i hemtjänsten tyckte att det spökade hos en vårdtagare.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida