Ambulansen hade svårt att hitta fram

Ambulansen hade svårt att hitta fram
Efter händelsen ska ett digitalt journalsystem med uppdaterade kartor köpas in. Illustration: Istockphoto

Felstavning, gamla kartor och radioskugga gjorde att mannen med bröstsmärtor och andningssvårigheter fick vänta i 50 minuter på ambulans.

Den 34-åriga mannen hade drabbats av plötsliga bröstsmärtor och andningssvårigheter och larmade ambulans. Bilen fick (felaktigt) ett prio 2-larm. Uppdraget kvitterades efter fyra minuter. Radioskugga i de lokaler på ambulansstationen där en av besättningsmännen befann sig gjorde att det sedan dröjde tolv minuter till innan bilen lämnade stationen. ?

Sedan kunde personalen inte hitta. Adressen de fått var en ny landsväg i kommunen som inte fanns med på ambulansens kartor, dessutom stavade personalen fel då namnet skrevs in manuellt. ?

Först efter 50 minuter anlände ambulansen till rätt adress och mannen togs till sjukhuset där han opererades. Larmcentralen konstaterade i sin lex Maria-anmälan att den egna personalen inte hade följt det medicinska beslutsstödet fullt ut, kanske på grund av patientens ålder.

Socialstyrelsen höll i sitt beslut i oktober förra året med vårdgivaren om att sjukvårdsoperatören borde ha misstänkt bakomliggande sjukdom och larmat ambulans med prio 1. Händelsen fick myndigheten att senare göra tillsyn på det prehospitala centrumet.

Efter att i en händelseanalys ha identifierat orsakerna till det som hände planerar ambulansledningen att informera berörd personal om radioskuggan i tvättutrymmena, uppdatera det analoga kartmaterialet och köpa in ett digitalt journalsystem med uppdaterade kartor. Socialstyrelsen kräver en tidsplan och redovisning av hur man säkrar ett fortsatt uppdaterat kartmaterial.

(Diarienummer 9.1-50677/2012)(Diarienummer 9.3.1-48394/2012)??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida