Patientsäkerhet

Anmälningar om vårdskador fortsätter öka

Anmälningar om vårdskador fortsätter öka
Flest anmälningar om vårdskador sker i samband med operation. Arkivbild: Getty Images

Förra året kom det in 16 300 anmälningar till Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. Det är en ökning med drygt två procent från 2016. Drygt 40 procent får ekonomisk ersättning.

21 februari 2018

Under 2017 betalade Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, ut totalt 618 miljoner kronor i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet. 

– Skador inom ortopedi, tandvård och kirurgi är de som anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos, säger Pelle Gustafson, chefläkare på Löf i ett pressmeddelande. 

Medvetenheten ökar

Att anmälningarna fortsätter att öka från år till år har flera olika orsaker, menar Löf. Kombinationen av en ökande befolkning och en allt högre levnadsålder leder till fler vårdkontakter och således sannolikt fler anmälningar om skador. Att behandlingar och operationer blir mer komplexa kan också bidra.

En annan orsak enligt Löf är fortsatta effekter av den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 2011. Där sägs det uttryckligen att vårdgivaren ska informera patienter och närstående om vart de kan vända sig vid en misstänkt vårdskada.

Patientsäkerhet viktig fråga

Landstingen och regionerna arbetar också allt mer aktivt med patientsäkerhetsfrågor, vilket ökat kunskapen om försäkringen både bland vårdanställda och bland allmänheten. 

Samtidigt som anmälningarna ökar på nationell nivå visar den lokala statistiken att de minskar i drygt hälften av landstingen. Flest anmälningar kommer från Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida