ANSVARSFALL. Övervakning kan ersätta disciplinpåföljd

4 december 2008

Slopa disciplinpåföljderna men gör det lättare att dra legitimationen för vårdpersonal som upprepade gånger gör fel. Det väntas Patient­säkerhetsutredningen föreslå regeringen den 16 december.

– Vi har diskuterat att få vården säkrare genom att arbeta mer förebyggande och lärande, men också att vara tuffare mot de riskindivider som finns i vården, säger Vårdförbundets expert i utredningen, Lisbeth Löpare Johansson.

Prövotid och övervakning i stället för varning och erinran hör till förslagen. Samtidigt ska det bli lättare att dra in legitimationen för personal som begår upprepade fel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida