Asylsökande barn nekades vård

Socialstyrelsen är mycket kritisk till att tre minderåriga asylsökande nekades vård på en vårdcentral. De har samma rätt som andra barn.

Ett minderårigt syskonpar sökte vård för smärta i benet respektive i magen men blev stoppade av undersköterskan i den privata vårdcentralens reception för att de inte kunde visa upp identitetsbevis eller asylkvitto. Dagen därpå togs de dock emot. ??

En månad tidigare hade ett tredje minderårigt asylsökande barn som sökte för smärta i bröstet blivit nekat behandling på samma vårdcentral. Också i det fallet togs barnet emot dagen därpå, men ombud för barnen anmälde ärendet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, vars ärenden togs över av Socialstyrelsen då den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den första januari förra året.

Den medicinska chefen uppgav att ärendena har behandlats i företagets patientnämnd men inte hanterats i verksamhetens avvikelsesystem. De egna utredningarna kom fram till att inget fel hade begåtts. Socialstyrelsen är mycket kritisk till att vårdcentralen inte har skickat in något yttrande över anmälningarna trots uppmaningar i alla tre fallen. ??

Alla barn som är bosatta inom ett landsting ska erbjudas vård, det är ett lagbrott att neka, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut. Alla kontakttillfällen i vården ska dokumenteras, men de tre barnens första försök att få vård finns inte dokumenterade i deras journaler.

Bristerna är allvarliga konstaterar myndigheten. Det är vårdgivaren som ansvarar för det medicinska omhändertagandet och för att patienterna får en god och patientsäker vård. I det ligger också att se till att personalen har rätt kompetens. Socialstyrelsen skriver att undersköterskan inte kan lastas, ansvaret är vårdgivarens.

(Diarienummer HSAN 2010/3164, HSAN 2010/3165, HSAN 2010/3167).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida