Bältros trolig orsak till 200 fall av hjärninfektion per år

Bältros som orsakas av vattkoppsvirus ger infektioner i hjärnan hos betydligt fler än man tidigare känt till, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Vattkoppsvirus kan ligga bakom mellan 150 och 200 fall av hjärninfektioner i Sverige varje år. Lång tid efter infektionen kan patienterna dessutom ha minnesstörningar och andra kognitiva problem.

– Det har funnits ett antagande bland läkare att vattkoppsvirus inte skulle vara en särskilt vanlig orsak till infektioner i hjärnan, men nu visar vi att man bör misstänka vattkoppsvirus hos patienter med olika typer av hjärninfektion, säger doktoranden Anna Grahn vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Långvariga problem

I sin avhandling har hon studerat 121 patienter som sökt vård för hjärnhinneinflammation, hjärninflammation, stroke eller halvsidig ansiktsförlamning, och som visat sig ha vattkoppsvirus i ryggvätskan. Hos 24 patienter gjordes en särskild analys av ryggvätskan som visade tecken på nervcellskada i samband med infektionen. Särskilt tydligt var detta för patienter som haft hjärninflammation.

Tre år efter hjärninfektionen genomgick 14 av patienterna neuropsykologiska tester, som visade att flera hade en kvarstående kognitiv nedsättning. De var inte lika snabba i tanken, de kunde ha problem med uppmärksamheten och förmågan att utföra komplexa uppgifter och de hade försämrat minne jämfört med den friska kontrollgruppen.

Vaccin diskuteras

I flera länder som USA, Tyskland och snart även Finland, ingår vattkoppor i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Det finns diskussioner även i Sverige om att införa vattkoppsvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, dessutom kommer ett vaccin mot bältros att introduceras i Sverige inom kort. Vaccination kommer förhoppningsvis att minska antalet neurologiska komplikationer.

Fakta vattkoppor

  • Vattkoppor betraktas som en ofarlig sjukdom som ger feber, utslag och blåsor. Nästan alla får vattkoppor som barn, och det är ovanligt att den då behöver behandlas.
  • Efter den första infektionen lagras vattkoppsviruset i nervknutor längs ryggraden och i hjärnan, för att senare kanske orsaka sjukdomen bältros.
  • Både bältros och vattkoppor kan leda till neurologiska komplikationer, som till exempel hjärninflammation, hjärnhinneinflammation, halvsidig ansiktsförlamning och stroke. Källa: Sahlgrenska akademin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida