lämplighet

Bättre granskning av legitimerade som gjort fel

Bättre granskning av legitimerade som gjort fel
Regeringen vill ge Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd, HSAN, bättre verktyg för att granska legitimerad personals lämplighet. Arkivbild: Mostphotos

För att ytterligare stärka patientsäkerheten vill regeringen utreda hur man ska bedöma om legitimerad personal som gjort fel är olämpliga för jobbet.

7 november 2017

– Det är centralt att man snabbt och säkert kan reda ut om legitimerad vårdpersonal som anmäls för att ha gjort fel är olämplig och inte bör utöva sitt yrke. Lämplighetsprövningarna inom vården behöver bli mer effektiva. Därför ser vi nu över patientsäkerhetslagen, säger socialministern Annika Strandhäll.

Det är Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som sköter kontrollen av legitimerad personal. Men de behöver bättre och effektivare verktyg för att pröva exempelvis läkares och sjuksköterskors lämplighet efter att någon har anmälts för att ha gjort fel eller bedömts som olämplig att utöva yrket.

I utredningsuppdraget ingår bland annat att:

  • Överväga om den som ansöker om ny legitimation efter att tidigare ha fått den återkallad måste visa att hen verkligen är personligt lämplig och har de medicinska kunskaper som krävs.
  • Analysera om det finns behov av att införa en övre åldersgräns för att få inneha legitimation.
  • Se över bestämmelserna om prövotid och analysera om det finns behov av något annat slags sanktion i de fall där det inte är nödvändigt att följa upp och kontrollera yrkesutövaren.
  • Överväga om prövotidens längd ska kunna variera.

Översynen ska göras av expeditions- och rättschefen Mats Wiberg. Senast den 16 april 2018 ska utredningen vara klar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida