Begränsning av sociala kontakter vid pandemier ineffektivt

Begränsning av sociala kontakter vid pandemier ineffektivt
Om SMI:s datasimulering stämmer skulle spridningen av svininfluensan inte begränsats nämnvärt om folk hade avstått från att använda kollektivtrafiken. Bilden är tagen i Londons tunnelbana i samband med att de första svininfluensafallen dök upp i Europa. Arkivbild: Anders Olsson

Att ta till omfattande icke-medicinska åtgärder vid pandemier har bara marginella effekter. (UPPDATERAD kl 14.14)

I samarbete med teknikkonsultföretagetSweco  genomförde Smittskyddsinstitutet, SMI, en datorsimulering av en pandemisk influensa för att se vilken effekt minskade sociala kontakter har på smittspridningen.

Grundförutsättningen var att uppåt 50 procent av befolkningen i storstadsregionen Malmö hade smittats och att 60 procent av de smittade hade fått sjukdomssymtom om inga motåtgärder hade satts in. Siffrorna motsvarar, enligt rapporten, ett ganska milt uttryck av en pandemi.

Sedan testades olika interventioner som minskade kontakten mellan människor för att se om det minskade smittspridningen. Man stängde skolor, minskade resandet och lät folk arbeta hemma.

Hindrade inte utbrott

I en modell med skolstängning och en modell med arbete hemma sattes motåtgärderna in redan då endast en procent var smittade.

Genom att simulera 56 dagars skolstängning minskade antalet smittade med tre procent. Fem procent färre än annars smittades då man simulerade att folk jobbade hemifrån. Simulering med minskat resande ledde till mellan två och sju procent färre smittade.

– Det är en vanföreställning att man genom att minska kontakter kan minska smitta. Resultaten visar att befolkningen är mer sammankopplad än man kanske tror, säger Lisa Brouwers på SMI, en av författarna bakom studien.

Krävs isolering

För att interventioner som syftar till att minska kontakten mellan människor ska vara effektiva, krävs drastiska åtgärder som isolerar människor från varandra. Det är svårt att åstadkomma, men kan, enligt rapportförfattarna, vara ett sätt att fördröja ett utbrott i väntan på mer effektiva åtgärder, som vaccination.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida