Brev till Socialstyrelsen: Är det ok att vi lägger patienter i matsalen?

En sjuksköterska vid Skellefteå lasarett tog ett eget initiativ när oron för de kommande neddragningarna av antalet vårdplatser blev för stor. I ett mail ber hon Socialstyrelsen att gå igenom belastningen på hennes avdelning.

2 november 2011

Konstanta överbeläggningar och helgstängda vårdavdelningar. Så ser situationen ut på Skellefteå lasarett. Och planerna är att ta bort ytterligare 23 vårdplatser.

En sjuksköterska på lasarettet vill nu få Socialstyrelsen att agera. ”Frågan är var ska de sjuka ska vårdas och av vilka”, skriver hon. Sjuksköterskan berättar att de redan i dag måste placera patienter i korridorer, i behandlingsrum och i matsalen. Hon vill därför veta om det kan anses moraliskt och etiskt rätt att utsätta patienter och personal för detta.

Uppgivna

Enligt sjuksköterskan är det många på sjukhuset som känner sig uppgivna och som mår dåligt – ”men nu får det vara nog”, skriver hon.

När Vårdfokus talar med landstingsdirektören Jonas Rastad förklarar han att neddragningarna kommer att gå hand i hand med effektiviseringar och förbättringar.

Stor förbättringspotential

– Vi har förhållandevis långa vårdtider, mycket undvikbar slutenvård, förhållandevis liten proportion dagkirurgi och en medelbra frekvens vårdskador. När vi tagit itu med dessa problem kommer vårdplatser att frigöras. Neddragningen av vårdplatser sker alltså parallellt med detta arbete, säger han.

Beslut om en eventuell neddragning av vårdplatserna tas senare i eftermiddag.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida