Jämlik vård

Cancervården långt ifrån jämlik

Cancervården långt ifrån jämlik
Regeringen och regionerna bör intensifiera arbetet för att minska regionala skillnader i cancervårdens utformning, anser myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Arkivbild: Mostphotos

Var du bor, om du är gift och vilken utbildningsnivå du har påverkar både den vård du får och när cancer upptäcks, det visar en ny rapport från Vårdanalys.

10 december 2019

– Hur tidigt cancern upptäcks har stor påverkan på behandlingsmöjligheter och prognos. Vi rekommenderar regionerna och regeringen att stärka det förebyggande arbetet och utveckla primärvårdens förmåga att möjliggöra fler tidigare upptäckter, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, i ett pressmeddelande.

Gift eller inte?

Med hjälp av bland annat kvalitetsregister har myndigheten analyserat jämlikheten i den svenska cancervården. Fem cancerformer omfattas: lunga, tjocktarm, ändtarm, bröst och prostata.
Resultatet visar att cancervården är långt ifrån jämlik. Det finns stora omotiverade skillnader, både när det gäller hur tidigt cancer upptäcks och i vilken vård som ges.

Cancer upptäcks tidigare hos personer som har eftergymnasial utbildning jämfört med dem som har kortare utbildning. Men civilstånd spelar ännu större roll än utbildning, visar analysen. Hos den som är gift upptäcks cancer tidigare.

Största skillnaderna

Socioekonomisk status påverkar också vilken vård och behandling cancersjuka får, men den största omotiverade skillnaden som rapporten pekar på är den mellan regionerna.

I vilken region du söker vård spelar roll för hur tidigt cancern upptäcks men framför allt för vilken vård och behandling du får. Exempelvis skiljer det sig stort i användandet av multidisciplinära konferenser, MDK, inför ett behandlingsbeslut. I vissa regioner används MDK för nästan samtliga patienter med lungcancer och tjocktarmscancer, medan det i andra regioner används för mindre än hälften av patienterna med samma diagnoser.

Eftersom cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige är det viktigt att vården blir mer jämlik, konstaterar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida