Capio vann upphandlingen av S:t Görans sjukhus

Det blev Capio AB som vann upphandlingen av S:t Göran och därmed får fortsätta att driva akutsjukhuset de kommande nio åren. Alliansen är nöjd med utgången men Socialdemokraterna anser att konkurrensneutraliteten inte har fungerat vid upphandlingen. (UPPDATERAD 17.00)

Alliansen anser att Capio AB har utvecklat och fortsätter utveckla en sjukvård som är till stort gagn inte minst för kroniskt sjuka och multisjuka. Driftsformen anses inte vara helt avgörande men erfarenheten av de gångna åren med Capio AB är att privatdrivna alternativ behövs för att kunna utveckla och förbättra vården i Stockholm och Sverige, anser Alliansen.

– Beslutet innebär att invånarna i Stockholms län får högre kvalitet i sjukvården. Upphandlingen skapar förutsättningar för en akutsjukvård med fortsatt fokus på hög kvalitet och tillgänglighet. Målet är en köfri sjukvård, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M).

Men oppositionen är inte lika begeistrad. Socialdemokraterna valde att lägga ner sina röster när beslutet fattades i dag. Efter en granskning av underlaget anser partiet att konkurrensneutraliteten inte har fungerat, och man ifrågasätter hela upphandlingen av S:t Görans sjukhus.

– Moderaterna har inte kunnat garantera att alla anbudsgivarna behandlats lika. Den nuvarande leverantören, som också var anbudsgivare i upphandlingen, har kunnat kontrollera information om bolaget och verksamheten till de andra anbudsgivarna. Det är information som varit avgörande för att kunna lämna pris på verksamheten. Risken är därmed överhängande att konkurrensneutraliteten åsidosatts, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Dag Larsson.

Även Miljöpartiet har riktat kritik mot upphandlingen. Framför allt när det gäller sekretessen, det bristande fokuset på kvalitet samt att medarbetarnas rätt till meddelarskydd och meddelarfrihet inte garanterats. Men trots kritiken är Miljöpartiet positiva till att Capio får fortsätta driften av sjukhuset.

–Medarbetarna slipper den omställning en ny utförare kan innebära, och våra erfarenheter hittills av Capio har varit tillräckligt goda, säger Helene Öberg (MP), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dagens upphandling gällde ett nioårsavtal från 2013 till 2021 med möjlighet till förlängning på fem år. Avtalet värderas till minst 12 miljarder och som mest till över 18 miljarder kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida