Chefredaktören.
Goda arbetsvillkor = Patientsäkerhet

Vårdförbundets pågående avtalsrörelse handlar i slutänden om patientsäkerhet. Det framgår tydligt när jag läser vårt tema om avtalsrörelsen. ?

Vårdfokus har mött medlemmar som beskriver verkligheten bakom Vårdförbundets avtalskrav. Sara Lyth arbetar treskift utan kompensation i lägre arbetstid. En gång i veckan sover hon fem timmar mellan arbetspassen. Är det optimalt ur patientsäkerhetssynpunkt att bli behandlad av en sjuksköterska som sovit så lite??

Gitte Larsson är iva-sjuksköterska och upplever sig skrämmande underbetald. Andelen specialistsjuksköterskor i landet minskar. Är det patientsäkert med en alltmer specialiserad vård där specialistsjuksköterskor saknas??

Birgit Bergman är distriktssköterska. På hennes arbetsplats fungerar inte den individuella lönesättningen. Det finns inga lönekriterier, bara luddiga övergripande mål. Är det patientsäkert att inte få sporren att utveckla sitt arbete och förbättra vårdkvaliteten??

Vårdförbundet har länge använt begreppet vårdmiljö för detta samband mellan arbetsvillkor och vårdkvalitet. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting verkar också ha fått upp ögonen för sambandet när de i vår bjuder in till seminarier om ”Arbetsmiljö och säkerhet”. Förhoppningsvis har insikten också nått till SKL:s avtalsenhet i de avtalsförhandlingar som nu pågår.

Om den orättvisa skolhälsovårdenberättar vi på sidan 20-21. En skolsköterska kan ansvara för allt från 70 till 1 400 elever. Den nya skollagen poängterar skolans uppgift att förebygga ohälsa. Men säger inget om vilka resurser en kommun måste satsa för att kunna ta det ansvaret.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida