De fick hygienpriset 2012 för stopp av cvk-infektioner

De fick hygienpriset 2012 för stopp av cvk-infektioner
De fick Svenska Hygienpriset 2012 för att de lyckats få bort de cvk-relaterade infektionerna på Sahlgrenskas civa och niva.

Med en checklista lyckades de få de cvk-relaterade infektionerna att sjunka från 25 om året till inga alls på två iva-enheter på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. I dag fick de ta emot Svenska Hygienpriset 2012 tillsammans med iva på södersjukhuset och tre stiftelser i Göteborg.

– Det känns jättetroligt och är en stor ära, vi sitter på tåget till Örebro och firar med champagne, säger en glad och lite fnittrig Maria Tiger, när Vårdfokus ringer för en kommentar.

Maria Tiger är sjuksköterska och projektledare för det noga uttänkta hygienarbete som genom en rad förändringar och stor uthållighet lett till att de cvk-relaterade infektionerna praktiskt taget försvunnit från civa och niva på Sahlgrenska.

Nästan noll

– Projektet är ett av flera förbättringsprojekt på kliniken för att minska de vårdrelaterade infektionerna. Vår läkare översatte en amerikansk checklista. Första året halverades siffrorna, andra året var de nästan noll.

Sedan dess görs tio hemliga observationer i månaden för att bland annat se om sjuksköterskorna spritar injektionsportarna i cvk:n och följer kläd- och hygienrutinerna.

Detta är inte bara ett projekt utan ett långsiktigt arbete som fortsätter. Vårdfokus skrev om arbetet här på webben i början av mars, ovetande om att det var tilltänkt för priset (se länk till höger)

– Det här priset betyder väldigt mycket, och det gör det lättare att motivera alla, konstaterar Maria Tiger.

Fler pristagare

Förutom projektgruppen på Sahlgrenska har också intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset och tre stiftelser i Göteborg fått årets hygienpris.

Södersjukhusets intensivvårdsavdelning har ökat patientsäkerheten genom att arbeta systematiskt i tvärprofessionella team med att minska de ventilatorassocierade pneumonierna och nått resultat som håller över tid.

Stiftelserna får priset för att de har ett hygienråd som satt hygienfrågorna på agendan och arbetar med en tydlig struktur som involverar både ledning och medarbetare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida