Debattörer kräver att alla spädbarn vaccineras mot Hepatit B

För folkhälsans och en jämställd vårds skull är det nu hög tid alla spädbarn i Sverige vaccineras, skriver sex infektions- och smittskyddsläkare på DN Debatt i dag.

Redan 1991 krävde världshälsoorganisationen WHO att alla länder skulle införa allmän barnvaccination. Sverige är ett av de länder där det ännu inte gjorts. Det innebär att en hel generation på uppemot två miljoner barn saknar skydd mot hepatit B, skriver debattörerna, docenter och överläkare inom barn-, smittskydd och infektionssjukvård.

Här siktar man in sig på riskgrupper, det vill säga injektionsmissbrukare och nära anhöriga och sexualpartners till hepatit B-infekterade.

Men de personerna är svåra att nå, kommer ofta till vården sent och fullföljer ofta inte behandlingen, och antalet fall av akut hepatit B har legat oförändrat på omkring 200 per år i decennier. Från 2005 togs även spädbarn med minst en utomeuropeisk förälder in som riskgrupp.

Det innebär att 15 -20 procent av alla svenskfödda barn får vaccinet, och nu har Norrbottens läns landsting beslutat att införa allmän vaccinering av spädbarn.

Förutom de medicinska skälen för allmän vaccinering påpekar skribenterna att dagens praxis går emot principen om allas rätt till jämlik vård. 

Frågan har utretts flera gånger, senast 2007. Den utredningen offentliggjordes först i våras, men något beslut har debattörerna inte sett till.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida