Får halv miljon för att studera amning

Får halv miljon för att studera amning
Mats Eriksson är forskningshandledare, docent i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap och legitimerad sjuksköterska. Foto: Maria Bergman

Hur göra det enklare för mammor till för tidigt födda barn att amma en längre tid? Den frågan har sjuksköterskan Mats Eriksson i Örebro fått en halv miljon kronor för att besvara.

En randomiserad kontrollerad studie om proaktivt amningsstöd via telefon till mödrar till prematura barn. Så heter den studie i vilken sjuksköterskan Mats Eriksson tillsammans med hälsoekonomen Lars Hagberg ska pröva en metod för att med aktivt stöd försöka förlänga amningstiden hos för tidigt födda barn.

– Fokus ligger på mammor med låg socioekonomisk status. Man vet att de ofta ammar kortare tid än andra så vi vill försöka ge dem stöd genom att visa att vi finns och bryr oss. Så länge de ligger kvar på avdelningen kan de få hjälp, men så fort man kommer hem kan det dyka upp tusen frågor. Vi vill ge dem positiva erfarenheter, säger Mats Eriksson som är docent i medicinsk vetenskap.

Det är Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen som totalt delat ut nästan en miljon kronor till vårdforskning.

– Det är glädjande att forskningen vid Vårdvetenskapligt forskningscentrum bedöms vara av sådan kvalitet att Regionala forskningsrådet vill finansiera tre projekt, säger professor Margareta Möller, chef för centret.

En förutsättning för att få pengarna är att projektet genomförs i samverkan med forskare i minst ett av de landsting som ingår i regionen.

Mats Erikssons projekt sker i samverkan med forskare och kliniskt verksamma sjuksköterskor i Falun och Karlstad.

Ytterligare två personer, sjukgymnaster bägge två, har fått forskningsmedel, dels för att undersöka om man kan minska risken för fall hos patienter med multipel skleros genom balansträning i grupp, dels för att undersöka hur andningsgymnastik på lång sikt kan bidra till ökad lungfunktion hos hjärtopererade patienter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida