Färre blir sjuka på sjukhuset

Andelen vårdrelaterade infektioner sjunker. Och fler följer hygienrutinerna även om det fortfarande slarvas på vissa håll.

9 december 2013

De vanligaste vårdrelaterade infektionerna som drabbar patienter är blåskatarr, lunginflammation och infektioner i hud och mjukdelar. Enligt en ny rapport sjunker andelen drabbade och är nu på den lägsta nivån, 8,7 procent, sedan mätningarna startade 2008. Elva sjukhus, där både stora och små enheter ryms, ligger ännu bättre till och har en lägre andel som blir sjuka.

Rapporten från arbetsgivarorganisationen SKL visar också hur kommuner och landsting följer obligatoriska hygienrutiner och klädregler. Och det går åt rätt håll. I landstingen följer nu 73,5 procent alla klädregler och hygienrutiner, vilket är en liten men ändock ökning sedan den förra mätningen som gjordes våren 2013. Variationerna mellan landstingen är dock stora och spänner från 57,5 procent till 90,5 procent.

Den vanligaste orsaken till att en vårdanställd inte uppfyller kraven är att hen inte desinfekterar händerna före kontakt med patienten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida