Fick akut hepatit B via flerdosflaska på sjukhus

Fick akut hepatit B via flerdosflaska på sjukhus
Överföring av blodsmitta sker oftast på grund av felaktig hantering då en spruta återanvänds. Arkivbild: Colourbox

En 70-årig man i Östergötland smittades med akut hepatit B på en akutmottagning när han fick bedövningsmedel från samma flaska som en smittad patient. Smittskyddsinstitutet avråder nu helt från användning av flerdosflaskor på grund av risken för att blodsmitta sprids.

11 oktober 2012

Mannen som smittades vid en akutmottagning på ett sjukhus i Östergötland hade fått en sårskada som skulle sys. Utredningen har visat att han fick bedövningsmedel som togs ur en flerdosflaska med Carbocain.

Cirka tolv minuter tidigare hade en kvinna som var bärare av hepatit B fått bedövningsmedel ur samma flaska. Troligen har man gått tillbaka med den engångsspruta som kvinnan bedövats med för att dra upp lite till och då kontaminerades innehållet i flaskan.

Smittskyddsinstitutet konstaterar att överföring av blodsmitta oftast sker på grund av felaktig hantering då en spruta återanvänds. I många landsting förordas engångsflaskor som ger en säkrare hantering. Nu uppmanar Smittskyddsinstitutet vården att undvika flerdosflaskor när det går.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida