Folkhälsoinstitutet vill införa sprutbyte i hela landet

Folkhälsoinstitutet vill införa sprutbyte i hela landet
Statens folkhälsoinstitut vill bland annat att sprutbytesverksamhet för narkotikamissbrukare ska införas på långt fler orter än i dag. Arkivbild: Colourbox

Ett nationellt hälsodataregister, sprutbytesverksamhet på många fler orter än i dag och mer samarbete kring antibiotikaresistens. Det är de huvudsakliga förslagen från Statens folkhälsoinstitut för att stärka landets smittskydd.

I Skydd mot smittspridning – kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 har Statens folkhälsoinstitut följt upp utvecklingen på folkhälsans målområde 7 – skydd mot smittspridning.

Utvecklingen för en rad sjukdomar och problem som antibiotikaresistens har fått folkhälsoinstitutet att föreslå följande prioriterade åtgärder:

  • Utveckla ett nationellt täckande hälsodataregister.
  • Upprätta ett hälsodataregister för att övervaka vårdrelaterade infektioner och diagnosrelaterade ordinationer av antibiotika.
  • Stärk smittskyddet för särskilt utsatta grupper genom att införa sprutbytesverksamhet som även kan ge snabb tillgång till provtagning och sjukvårdsåtkomst.
  • Stärk det nationella samarbetet kring antibiotikaresistens genom att skapa nationella samarbetsstrukturer.

Bakgrunden till förslagen är en utveckling där antalet fall av mrsa,  meticillinresistenta gula stafylokocker, ökat stadigt sedan 2005, där sexuellt överförbara sjukdomar som hiv och klamydia ökar och där ett nedsatt skydd mot röda hund observerats bland gravida.

För att ytterligare förstärka uppföljningen av folkhälsans målområde 7 vill folkhälsoinstitutet att även socioekonomiska förhållanden och födelseland  ska granskas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida