Folkhälsomyndigheten varnar för kikhosta hos spädbarn

Folkhälsomyndigheten varnar för kikhosta hos spädbarn
Svårast sjuka blir spädbarn som ännu inte fått sina två första doser vaccin. Arkivbild: Colourbox

Allvarlig sjukdom för de yngsta. I år har ett spädbarn avlidit.

Nu uppmanar Folkhälsomyndigheten allmänheten att tänka på att det kan vara kikhosta när små barn eller någon i omgivningen har hosta länge.

Sjukdomen är allvarlig för spädbarn som oftast smittas av vuxna familjemedlemmar. Den är svårast för de allra minsta som inte fått sina första två vaccindoser. Många av dem får andningssvårigheter och behöver vård på sjukhus.

Ingår i vaccinationsprogrammet

Trots att vaccinet numera ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet insjuknar 180-290 personer i kikhosta årligen i Sverige, av vilka 40 varit barn under 1 år. Varken genomgången sjukdom eller vaccination ger ett livslångt skydd mot sjukdomen som därför inte har eliminerats.

Kikhosta orsakas av en bakterie som sprids i luften med små droppar från den som hostar. Sjukdomen smittar lätt och därför bör barn under sex månader få förebyggande antibiotikabehandling vid kontakt med personer med misstänkt kikhosta.

Börjar som en förkylning

Sedan 1996 har elva barn avlidit i kikhosta.

I det nuvarande vaccinationsprogrammet ges vaccin mot kikhosta tillsammans med de andra rekommenderade vaccinationerna vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Påfyllnadsdoserna ges vid 5-6 års ålder och 14-16 års ålder.

Kikhosta börjar ofta som en förkylning med hosta och lätt feber. Hostan blir värre och kommer mer i attacker efterhand. Efter en till flera veckor kommer de typiska kikningarna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida