Forskning om muterat fågelinfluensavirus avbryts

Forskning om muterat fågelinfluensavirus avbryts
Forskarna avbryter tills vidare den omdiskuterade framställningen av ett muterat fågelinluensavirus. Arkivbild: Colourbox

Flera fågelinfluensaexperter stoppar sitt arbete under två månader för att i stället ägna sig åt en öppen diskussion kring riskerna med att deras forskning kan användas av bioterrorister.

23 januari 2012

Veckan före jul blev det känt att två forskarteam lyckats ta fram en muterad variant av fågelinfluensan, som kan spridas betydligt lättare från människa till människa. Det har lett till en intensiv debatt där amerikanska myndigheter och Världshälsoorganisationen WHO påtalat riskerna med att studierna publiceras, eftersom kunskapen kan komma att användas av terrorister.

39 ledande fågelinfluensaforskare avbryter nu sitt arbete under två månader, i ett försök att genom en öppen diskussion lugna kritikerna. I ett uttalande, som publicerats på tidskrifternas Natures och Sciences webbsidor, poängterar forskarna att kunskapen kring hur influensavirus smittar mellan människor är dålig. Endast genom fri forskning, där resultat öppet delas, kan kunskapen om det mycket dödliga fågelinfluensaviruset föras framåt.

Forskarna tillbakavisar också kritikernas farhågor om att viruset skulle kunna ”läcka ut” eftersom forskningen följer strikta rutiner och genomförs i högsäkerhetslaboratorier.

Forskarna föreslår att det vetenskapliga samfundet samlas i ett internationellt forum för att diskutera den aktuella forskningen och vilka åtgärder som behövs för att minimera eventuella risker.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida