Frågar patienterna om personalen spritar händerna

Frågar patienterna om personalen spritar händerna
Att patienterna har blivit ombedda att svara på frågor om personalen har spritat händerna före undersökningen har upprört somliga. Foto: Colourbox

En patientenkät med frågor om hur personalen följer hygienrutinerna har upprört delar av vårdpersonalen i landstinget i Jönköpings län. Men Vårdförbundet tar den med ro.

– Det är lite märkligt att vi inte har hört något om enkäten från landstinget. Den är länsövergripande och sådant brukar alltid tas upp på samverkansträffar. Det är alltid positivt att få veta innan, säger Thomas Johansson, Vårdförbundets ordförande i Jönköping.

Enkäten ingår i landstingets patientsäkerhetsarbete och började delas ut i samband med en hygiendag den 5 maj.  Alla patienter vid vårdcentraler, tandkliniker och de tre sjukhusen Ryhov, Värnamo och Höglandet har blivit ombedda att svara på frågor om personalen har tagit av sig klockor och smycken, haft kortärmade arbetskläder och spritat händerna innan undersökningen. 

Delar av personalen har upplevt det som kränkande. Men Thomas Johansson tror inte att det är någon stor fråga för Vårdförbundets medlemmar. Vad han vet har ingen av dem kommenterat enkäten.

 – Våra medlemmar är väl medvetna om hygien och behöver inte vara rädda att hamna under luppen.  Syftet med enkäten måste väl vara att förbättra hygienen och det är bra, men att blanda in patienterna är märkligt, och att fråga dem om personalen spritat sig är konstigt, det görs ju oftast innan man går in till patienten, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida