Gemensamt fackligt upprop mot krisen i skånsk sjukvård

Gemensamt fackligt upprop mot krisen i skånsk sjukvård
Det sparas, personal flyr men kvar finns patienterna. Arkivbild: Colourbox

Överbeläggningar, externa patienter och överbelastade jourlinjer. Och så besparingskrav på det. De fackliga organisationerna i Region Skåne uppmanar nu i ett gemensamt brev regionledningen att agera innan allt går åt skogen.

– Det är nog unikt att alla fackliga organisationer gör gemensam sak och vänder sig till regionledningen på det här sättet, säger Mats Runsten, tillförordnad ordförande för Vårdförbundets lokala avdelning i Region Skåne.

Stark oro
Vårdförbundet, SKTF, Kommunal, Saco, Malmö läkareförening, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, Mellersta Skånes läkareförenig, Ledarna och Akademikerförbundet SSR står alla som undertecknare av ett brev till regionledningen där de uttrycker stark oro över situationen på Skånes universitetssjukhus.

I brevet beskrivs en personal där just oro tycks vara första känslan de får när de infinner sig på jobbet.

– Där besparingarna slår igenom med full effekt, där slutar personalen. Och när man lyckas nyrekrytera så slutar även de, säger Mats Runsten.

Reaktionen blir utmattning
Pressen, dubbla arbetspass, hög personalomsättning, omorganisering av två sjukhus till ett, sparkrav – enligt Mats Runsten blir den naturliga reaktionen utmattning, och den kommer fort.

– Det påpekas från politikerhåll att det satsats mer pengar i Skåne, men priserna är inte desamma som för 20 år sedan. Patienterna är fler och läkemedelskostnaderna högre.  Flera projekt får dessutom stå tillbaka när personalen minskar. Och sådant som fortbildning finns inte längre.

Mats Runsten hyllar dock personalen som lojalt ställer upp.

– Men gränsen är nog snart nådd på flera arbetsplatser.

Går det att peka ut någon verksamhet eller yrkeskategori som drabbas extra hårt?

Lång lista
– Ögonklinken i Lund, barnkliniken i Malmö, hematologen i Lund, centraloperation i Lund. Listan är lång.

Vad ser du för lösning på problemen?

– Den hierarkiska strukturen inom vården är gammalmodig och arbetssättet måste moderniseras.  Det är ett arbete som måste ske både lokalt och nationellt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida