Handlingsplan ska minska skador hos äldre personer

Handlingsplan ska minska skador hos äldre personer
Äldre personer är också överrepresenterade i brandolyckor, trafikolyckor, drunkningsolyckor och självmord. Arkivbild: Colourbox

Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till en nationell handlingsplan för att minska antalet olyckor och skador hos äldre.

13 december 2011

Med handlingsplanen vill Socialstyrelsen höja kompetensnivån om säkerhetsfrämjande arbetssätt, främja tvärsektoriell samverkan och förbättra förutsättningarna för uppföljning.

– Kunskapen är bitvis fragmentarisk och spridd på många aktörer varför tvärsektoriell samverkan är helt nödvändig. Den mesta forskningen finns inom fallområdet, medan den vetenskapliga kunskapen för övriga områden är mer osäker. På flera områden finns det dock erfarenhetsbaserad kunskap, säger projektledaren Gunnel Torstensson.

Handlingsplanen har också som mål att bevara hälsa och funktionsförmåga i högre ålder samt att öka äldres känsla av trygghet.

– Förslaget till handlingsplan innehåller många exempel på aktiviteter. Det är min förhoppning att regeringen fullföljer den här satsningen med ytterligare uppdrag och resurser till berörda myndigheter, så att kunskapen om säkerhetsfrämjande arbetssätt kan omsättas till praktisk handling och bli till nytta för de äldre, säger Gunnel Torstensson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida