Helomvändning hos HSAN – diciplinpåföljder återinförs

Helomvändning hos HSAN – diciplinpåföljder återinförs
HSAN återinför påföljder igen, efter kritik från kammarrätten.

Sedan flera månader har HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, envist hållit fast vid att inte dela ut några diciplinpåföljder, trots att personal gjort allvarliga fel. Nämnden har hänvisat till kommande patientsäkerhetslagen. Men efter kammarrättens bakläxa nyligen gör HSAN helt om.

– Vi är nöjda med att de nu agerar som de ska. Vi har ju hävdat att de har agerat fel eftersom den nya lagen inte gäller än, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

På sina nämndmöten i höst har HSAN valt att inte ge anmälda personer någon disciplinpåföljd trots att nämnden har konstaterat att personerna har begått fel.

HSAN har motiverat det med att systemet att dela ut disciplinpåföljderna erinran och varning upphör vid årsskiftet. I brottslagstiftning är det praxis att låta en mildare lagstiftning börja gälla så fort den har blivit beslutad. Den nya patientsäkerhetslagen beslutades i juni och träder i kraft vid årsskiftet.

Trots att många andra instanser hävdat att HSAN:s nya tillämpning varit fel har nämnden stått på sig.  Men för några veckor sedan gav Kammarrätten HSAN bakläxa i två fall där nämnden friat personal som felat.  Sedan dess har nämnden funderat, och nu har den beslutat att återinföra påföljderna.

Vårdförbundet välkomnar beslutet

–  På de närmast kommande sammanträdena kommer jag att förslå disciplinpåföljd i de fall där det finns skäl. Men hur ledamöterna ställer sig vet jag inte, säger ordföranden Lars-Åke Johnsson.

Men eftersom hälften av ledamöterna redan nu har reserverat sig mot de beslut där nämnden friat personer som felat talar allt för att disciplinpåföljderna är återinförda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida